Sorry, your browser does not support JavaScript!

Reiniging

Een afvalbak of container moet schoon van buiten en van binnen zijn. Een kapot of vies afvalinzamelsysteem hoort niet in het straatbeeld, deze moet er te allen tijde netjes uitzien.

Daarom heeft Snaas Onderhoud en Service een reinigingssysteem ontwikkeld, waarmee uw afvalinzamelsystemen weer brandschoon worden. Onze reinigingssystemen zijn geschikt voor alle gangbare ondergrondse en bovengrondse systemen. Daarnaast reinigen wij ook putten. Hiervoor wordt een kolkenzuiger gebruikt. Voor afwijkende producten bedenken wij voor u graag een oplossing op maat.

Multifunctionele waswagens

De waswagens zijn zo ingericht dat wij alle reinigingswerkzaamheden in één gang kunnen realiseren: het verwijderen van eventueel aanwezig residuafval in de container en het reinigen van het gehele afvalinzamelsysteem, inclusief graffitiverwijdering. Hierdoor zijn wij in staat efficiënt en kostenbesparend te werken en veroorzaken wij minder hinder voor verkeer en bewoners.

Milieueisen

Onze voertuigen voldoen volledig aan de geldende milieueisen. Afvalwater wordt opgevangen in de aanwezige tanks. Er zal dan ook geen vervuiling van de omgeving optreden. De toegepaste reiniging- en smeermiddelen zijn niet agressief, niet giftig en biologisch afbreekbaar (gevarenklasse-vrij).

Snaas Reiniging - Snaas Groep